Banki zrzeszające.

Pojęcie i zadania banku zrzeszającego.

Bank jaki powstaje poprzez połączenie minimum dwóch banków, ale pod warunkiem, że co najmniej jeden jest bankiem spółdzielczym na zasadach zawartych w art. 16, który posiada fundusze stanowiące minimum czterokrotność kwoty jaką określa art. 32, ust. 1 Prawo Bankowe nazywamy bankiem zrzeszającym. Bank zrzeszający pełni bardzo ważną rolę i ma za zadanie wykonywać kilka ważnych zadań. Do głównego z nich zalicza się wykonywanie czynności bankowych jakie są określone w ustawie Prawo Bankowe. Ma on za zadanie prowadzić bieżące rachunki zrzeszonych banków spółdzielczych, a także ma za zadanie naliczać i utrzymywać jednocześnie rezerwę jaka obowiązuje zrzeszone banki na rachunki Narodowego Banku Polskiego. Bank zrzeszający ma obowiązek prowadzenia odrębnego rachunku na jakim deponowane są aktywa należące do banków spółdzielczych. Pieniądze te mają być przeznaczone na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych. Zadaniem banku zrzeszającego jest również wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu banków zrzeszonych. To bank zrzeszony ma obowiązek kontrolować zgodność działalności banków zrzeszonych z postanowieniami jakie zostały wskazane w umowie zrzeszenia, a także z postanowieniami jakie wynikają z prawa i statutu. W sytuacjach jakie tego potrzebują bank zrzeszający może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce do banków zrzeszających zalicza się SGB-Bank S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości.

Bank Polskiej Spółdzielczości został założony w 1992 roku, a jego siedziba znajduje się w Warszawie. Bank znajduje się na piętnastym miejscu największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów. Pod względem ilości placówek bank zajmuje dwudzieste szóste miejsce. Obecnie zrzesza on ponad 350 banków spółdzielczych co stanowi aż dwie trzecie sektora bankowości spółdzielczej. Głównym akcjonariuszem banków są zrzeszone banki spółdzielcze, które posiadają około osiemdziesiąt procent udziałów. Reszta należy do zagranicznych instytucji Credit Mutuel i DZ Bank AG.

Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB.

Kolejnym z banków zrzeszających jakie mamy w Polsce jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Powstała ona w 2001 roku na skutek połączenia Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA. Rok później dołączył do nich Pomorsko -Kujawski Bank Regionalny SA i Mazowiecki Bank Regionalny. SGB tworzą obecnie 202 Banki Spółdzielcze. Bank ma za zadanie kompleksowo obsługiwać przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich i miejskich. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju lokalnego środowiska gospodarczego, na http://www.pewnakasa.eu/ znajdziesz sporo informacji na temat finansów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s